Hosted by uCoz
 
Варя Ларионова

Эйиэнэбин дэтээри


                  
Кетен ааьар кырдалы
Кехсутугэр сугуллэн,
Куба далан кынатын
Куорсунугар серенуем
Эйиэхэ5э тиийэри,
Эн хаамаргын керееру,
Эн куоласкын истээри,
Иэйэн, чэпчээн теннееру…

Чэрэлийэр долгунтан
Тэбиннэммин дайыам мин,
Кун ча5ылын тутуьан
Куерэйбэхтии кетуем мин,
Эйиэхэ5э тиийэри,
Эйэргэьэ туьээри,
Эйэ5эстэй мичээри
Энньэлэнэн кэлээри…

Уеруу-кетуу кулумун
Урун куорсун гыныам мин,
Таптыыр сурэх тэбиитин
Дайбыыр кынат гыныам мин,
Эйиэхэ5э тиийээри,
Эрэл тылы истээри,
Эйиэнэбин дэтээри,
Эн миэнэ5ин дэтээри…прислала: Sайаана

Назад Тексты якутских песен Вперед
На главную